កាបូបស្លាក់ត្រដុំបុរាណម៉ាក Chanel ក្នុងស្បែកក្រពើ

0 Comments

អ្វីដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយគឺខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់អ្វីគ្រប់យ៉ាងអំពីស្បែក flap ដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់ម៉ាក Chatte ក្នុងការប្រមូល Paris Shangegate ពីការប្រមូល paris ស៊ាងហៃ។

ពេលខ្លះរូបភាពមួយគឺមានតម្លៃមួយពាន់ពាក្យជាពិសេសនៅពេលវាទាក់ទងទៅនឹងកាបូបម៉ាក Chanel កម្រនិងអសកម្ម។ ហើយសម្រាប់អ្នកដែលសួរតម្លៃ 28.350 ដុល្លារ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *