លោក Rihanna ឆ័ត្រ

0 Comments

បទភ្លេងបែបរដូវក្តៅសម្រាប់ប្រជាជនរាប់លាននាក់អាចជាឆ័ត្ររបស់ Rihanna ។ ខ្ញុំពិតជាព្យាយាមមិនចូលចិត្តវាទេសូម្បីតែព្យាយាមមិនស្តាប់ក៏ដោយទោះយ៉ាងណាទំនុកច្រៀងដែលមិនគួរឱ្យខ្លាចគឺគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ វាគឺដូចជាពួកគេមានសារធាតុបន្ថែមដែលមានញាក់ស្ងួតខ្លះដែរចាប់តាំងពីអ្នកពិតជាមិនចូលចិត្តនរណាម្នាក់ប្រសិនបើកំពុងភ្លៀងអ្នកទំនងជានឹងចែករំលែកឆ័ត្ររបស់អ្នក។ ទោះជាយ៉ាងណានៅទីនេះខ្ញុំកំពុងស្រែករកខ្លួនឯងថា “អ្នកអាចឈរនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់ខ្ញុំ, អេលឡាអេលអេលអេល, នៅក្រោមឆ័ត្ររបស់ខ្ញុំ” ។ ក៏ដូចជាឥឡូវនេះអ្នកពិតជាអាចទិញឆ័ត្រ Rihana មួយពី totes ក៏ដូចជាស្រែកទំនុកច្រៀងនៅពេលអ្នកមើលទៅទាន់សម័យនៅក្នុងទឹកភ្លៀង។ ចាប់ពីតម្លៃចាប់ពី 15 ដុល្លារដល់ 50 ដុល្លារ, ឆ័ត្រទាំងនេះមិនមានអ្វីពិសេសទេទោះយ៉ាងណាឈ្មោះរបស់ Rihanna ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើមួយចំនួន។ ពិនិត្យពួកគេនៅ Totes-isotoner ប្រសិនបើអ្នកចង់អាណា, Ah ah ah ។ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Random Posts